КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ

  • Кроз низ питања и одговора можете доћи до информација како постати члан Матичне библиотеке „Светозар Марковић”
Члан Библиотеке може бити сваки грађанин који се са дужном пажњом односи према књизи и Библиотеци.Статус корисника стиче се учлањењем у Библиотеку.
Учлањивање у Матичну библиотеку „Светозар Марковић“ врши се на Позајмном одељењу за одрасле.
Чланови Библиотеке могу бити сви држављани Републике Србије и страни држављани који поседују пасош.

Чланом Библиотеке постаје се уплатом чланарине и добијањем чланске карте, по утврђивању података о идентитету корисника. Корисник се опредељује за које време ће бити члан Библиотеке и у складу са тим уплаћује прописану чланарину за годину дана, шест месеци, месец дана или један дан.

Приликом уписа обавезно је показивање личне карте или друге личне исправе. Лица која нису пунолетна, то јест немају личну карту, уписују се уз присуство једног од родитеља који је обавезан да покаже личну карту.

Чланство може бити плаћено или бесплатно и временски различито омеђено. За плаћено чланство неопходно је платити цену чланарине, предвиђену Ценовником. Оно може бити индивидуално и колективно.
Колективно чланство подразумева учлањење група од најмање 10 корисника који се уписују преко школа, установа, предузећа или другог правног лица. Ово чланство подразумева плаћање ниже цене чланарине за појединце и чланарина се збирно уплаћује за читаву групу.

Право на бесплатно чланство имају: деца предшколског узраста, деца без родитељског старања, ђаци прваци, незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, запослени у Библиотеци и чланови њихових породица, сарадници и дародавци, лица старија од 65 година, штићеници Центра за социјални рад, особе са сметњама у развоју и инвалидитетом, оболели од мултипле склерозе и параплегије.

Породично чланство односи се на чланове једне уже породице – родитеље и децу. Уплаћује се један износ за све чланове породице и врши се на годишњем нивоу.