МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА

Међубиблиотечка позајмица је услуга којом се из других библиотека прибавља библиотечка грађа коју Библиотека не поседује, а потребна је кориснику. Услуге међубиблиотечке позајмице могу користити сви чланови Библиотеке, а трошкове сноси поручилац грађе.

Међубиблиотечком позајмицом другим библиотекама не могу се позајмљивати: стара и ретка грађа, рукописна и архивска грађа и дела из завичајне збирке која Библиотека поседује само у једном примерку.

Прво је потребно проверити да ли жељену грађу у свом фонду поседује Матична библиотека „Светозар Марковић“. Уколико је не поседује, треба извршити претрагу Централног електронског каталога и проверити у којим библиотекама у Србији она постоји. Након тога се обратити запосленима у Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ ради попуњавања захтева за међубиблиотечку позајмицу, у који је неопходно унети податке о траженој грађи и о кориснику. О приспећу грађе корисник ће бити обавештен телефонски или електронском поштом.


Информације везане за међубиблиотечку позајмицу могу се добити лично, телефонским позивом на бројеве 019/422-045 и 019/442-111 или поруком на мејл адресу mbzmedjubibliotecka@gmail.com.