ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ


Матична библиотека „Светозар Марковић“ је своју издавачку делатност започела 1979. године објавивши „Зајечарски зборник“. Од тада је публиковано више десетина књига различитог садржаја ‒ поезије, прозе, драма, библиографија, стручних монографија, каталога. Покренуто је више едиција: Савремена поезија,Исток Запад, Дамар, Едиција Библиографије, Едиција Акација, Библиотека Духовна академија, Одабрана дела о историји Влаха источне Србије у пет књига.

НАША ДЕЛАТНОСТ

1979-2006

2007

2008-2014

2014-2018

Монографије