ПОЗАЈМИЦА

   Позајмљивање књига из фондова Матичне библиотеке „Светозар Марковић” омогућено је искључиво члановима Библиотеке. Чланство библиотеке остварено на Позајмном одељењу за одрасле, Позајмном одељењу за децу или у огранцима Библиотеке важи за сва одељења и све услуге Матичне библиотеке „Светозар Марковић“.

   Библиотечка грађа која се позајмљује кориснику на коришћење ван просторија Библиотеке издаје се на три недеље. Време коришћења може се продужити за још три недеље, под условом да није прекорачио одређени рок враћања. Корисници су дужни да се придржавају утврђених рокова за враћање.

   Корисници лично позајмљују публикације и лично их враћају.

Особама са инвалидитетом и оболелима од мултипле склерозе и параплегије пружамо услугу достављања грађе на кућну адресу.

Корисник може истовремено позајмити највише пет примерака библиотечке грађе.