ЧИТАОНИЦА

Читаоница Библиотеке има петнаест радних столова. Користи се и као читаоница дневне штампе, читаоница периодике, као и интернет читаоница са четири радне станице.

Склањањем читаоничких столова добија се простор за одржавање књижевних вечери, мини-представа, промоција (50 места).

Можете користити читаоницу и уколико нисте чланови, само ако се служите својом литературом, док корисници осталих библиотечких услуга могу бити само чланови Библиотеке.