ПРАВНИ АКТИ

1. Корисници су дужни да се према библиотечкој грађи опходе пажљиво и да је чувају.


2. Строго је забрањено цепање грађе, исписивање белешки, подвлачење, савијање листова или било које друго физичко оштећење.


3. Корисник је дужан да грађу врати у стању у каквом је била када му је дата на коришћење.


4. У случају губитка или оштећења такве природе да је грађа неупотребљива, корисник је у обавези да набави идентичан примерак или да надокнади вредност оштећеног, односно несталог примерка.


5. Уколико корисник примети да је грађа оштећена, дужан је да о томе обавести запослене у Библиотеци.

6. Док се публикација не замени или наплати одштета, корисник губи право коришћења услуга Библиотеке.


7. Приликом сваког коришћења библиотечко-информационе грађе и услуга неопходно је са собом имати чланску карту.


8. Забрањено је уступање чланске карте на коришћење лицима који нису чланови Библиотеке.


9. У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина.


10. Корисници су дужни да буду обазриви према другима са којима деле простор и грађу.


11. Пушење, уношење и конзумирање хране и напитака, као и мобилних телефна није дозвољено, нарочито у читаоницама.


12. У Библиотеци није дозвољено било какво узнемиравање, вређање, угрожавање личног и пословног интегритета и нарушавање угледа установе.