ЦЕНОВНИК УСЛУГА

УПИС У БИБЛИОТЕКУ
[ЧЛАНАРИНА]

ЗА ОДРАСЛЕ

 • Дневни, 50,00 РСД
 • Месечни, 100,00 РСД
 • Полугодишњи, 400,00 РСД
 • Годишњи, 600,00 РСД

ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

 • Дневни, 50,00 РСД
 • Месечни, 100,00 РСД
 • Полугодишњи, 300,00 РСД
 • Годишњи, 400,00 РСД

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

 • Дневни, 50,00 РСД
 • Месечни, 100,00 РСД
 • Полугодишњи, 350,00 РСД
 • Годишњи, 450,00 РСД

ПОРОДИЧНА ЧЛАНАРИНА

 • Годишњи, 1000,00 РСД

НАКНАДЕ

 • Опомена – 120,00 РСД
 • Закашњење за сваки месец – 50,00 РСД
 • Дупликат чланске карте – 100,00 РСД

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 • Фотокопирање библиотечке грађе – 5,00 РСД по А4 страници
 • Скенирање библиотечке грађе – 10,00 РСД по једној страни
 • Штампање (црно-бело) – 10,00 РСД по А4 страници
 • Нарезивање садржаја на CD/DVD – 100,00 РСД

РАДНО ВРЕМЕ

Са корисницима Библиотека ради радним данима 800‒1930 и суботом 900‒1400.

Библиотека не ради недељом и у дане државних и верских празника у складу са одлуком Владе РС.