ПОЗАЈМИЦА КЊИГА

Позајмљивање књига из фондова Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ омогућено је искључиво члановима Библиотеке, који као доказ чланства прилажу на увид своју чланску карту. Чланство библиотеке остварено на Позајмном одељењу за одрасле, Позајмном одељењу за децу или у огранцима Библиотеке важи за сва одељења и све услуге Матичне библиотеке „Светозар Марковић“.

Библиотечка грађа која се позајмљује кориснику на коришћење ван просторија Библиотеке издаје се на три недеље. Време коришћења може се продужити за још три недеље, под условом да није прекорачио одређени рок враћања. Корисници су дужни да се придржавају утврђених рокова за враћање.

Корисници лично позајмљују публикације и лично их враћају.

Корисник може истовремено позајмити највише пет примерка библиотечке грађе.