ПИТАЈТЕ БИБЛИОТЕКАРА

Сервис Питајте библиотекара могу користити сви посетиоци веб-сајта Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ пишући на мејл адресу bibliotekazajecar@gmail.com. Користећи овај сервис могуће је добити следеће информације:

  • о одељењима, фондовима, услугама, радном времену и програмима Библиотеке
  • о употреби сервиса COBISS/OPAC

Одговор на постављено питање ћете добити путем електронске поште на Вашу мејл адресу у што краћем року.

Овај сервис се не може користити за продужавање рока за враћање позајмљене грађе, као ни за резервацију.