КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА

Приступ интернету је омогућен искључиво члановима Библиотеке и није временски ограничен. Корисници су дужни да покажу чланску карту библиотекару и да се пријаве пре коришћења интернета.

Рачунари који су намењени за коришћење интернета могу се користити само за проналажење жељених информација, претраживање и учење. Једина употреба интернета као библиотечког ресурса је у оквиру образовне, научне, информационе и културне сврхе.

Библиотека није одговорна за информације којима приступају корисници.

Запослени у Библиотеци могу вам одштампати жељени материјал са интернета у складу са ценом једне одштампане стране. Ви само треба да знате шта тачно хоћете и да материјал припремите за штампу.

Корисник је обавезан да прочита све информације које се тичу ауторских права материјала који се користи на интернету. Неки од материјала на интернету могу бити заштићени Законом о интелектуалној својини.

Шта све није дозвољено приликом коришћења интернета:

 • Покушај мењања, оштећивања, саботирања или злоупотребе системског софтвера или хардверских конфигурација и компјутерске опреме.
 • Покушај улажења у приватне фајлове или ауторизоване ресурсе.
 • Лажно представљање у комуникацији (коришћење туђих лозинки, налога, чланских карти или неовлашћена употреба имена Матичне библиотече „Светозар Марковић“)
 • Гледање и дистрибуција порнографског и опсеног садржаја, као и садржаја који се косе са моралним и етичким принципима Библиотеке, који су на било који начин увредљиви, непристојни или подстичу на насиље, расну или етничку нетрпељивост и активности кажњиве законом.
 • Коришћење библиотечког компјутера да би се други узнемиравали или да би се креирала непријатна радна атмосфера запосленима или другим корисницима
 • Коришћење библиотечког система у комерцијалне сврхе, као и слање циркуларних обавештења великом броју прималаца.
 • Наношење штете, угрожавање или на било који начин компромитовање библиотечке опреме, софтвера и система у целини, као и покушај угрожавања приватности података.
 • Све активности које крше или наводе на кршење Устава и закона Реепублике Србије.
 • Због велике фреквенције није дозвољено четовање и играње игара.
 • Није дозвољен download софтвера на библиотечке компјутере (download информације је дозвољен, али га обавља библиотекар на претходно прегледане медије).
 • Није дозвољена употеба личних дискова, флопија и флеш меморије без претходне консултације са библиотекаром.

Кад осетите потребу да завирите на недозвољена места – зауставите се на време. У противном, то ће учинити неко од запослених у Библиотеци, а ви ћете изгубити право коришћења интернета. Особље Библиотеке има право да прекине конекцију кад год то сматра неопходним.