ПИШИТЕ НАМ

  КОНТАКТ ИНФО

  Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар
  Кумановска 2, 19000 Зајечар
  тел. +381 (0)19 422-045
  ПИБ: 100586921
  ЈБКЈС: 08157
  bibliotekazajecar.rs
  office@bibliotekazajecar.rs

  РАДНО ВРЕМЕ

  Са корисницима Библиотека ради радним данима 800‒1930 и суботом 900‒1400.
  Библиотека не ради недељом и у дане државних и верских празника у складу са одлуком Владе РС.

  ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

  КОНТАКТ ЛИСТА

  Бобан Ђорђевић, дипломирани библиотекар саветник

  019/442-111; 019/422-045; 019/442-110, лок.101

  boban.djordjevic@bibliotekazajecar.rs

  Снежана Никитовић Адамовић, дипломирани библиотекар

  019/422-045 лок.106

  snezana.nikitovic@bibliotekazajecar.rs

  Маја Пајкић, библиотекар

  019/422-045 лок.106

  maja.pajkic@bibliotekazajecar.rs

  Слађана Ђуров, виши књижничар

  019/422-045 лок.106

  sladjana.djurov@bibliotekazajecar.rs

  Ивана Костић, књижничар

  019/422-045 лок.106

  ivana.kostic@bibliotekazajecar.rs

  Сузана Маринковић, дипломирани библиотекар

  019/422-045 лок.107

  suzana.marinkovic@bibliotekazajecar.rs

  Светлана Стојановић, књижничар

  019/422-045 лок.107

  svetlana.stojanovic@bibliotekazajecar.rs

  Даниела Стојановић, књижничар

  019/422-045 лок.107

  daniela.stojanovic@bibliotekazajecar.rs

  Снежана Минчић, самостални књижничар

  019/422-045 лок.103

  snezana.mincic@bibliotekazajecar.rs

  Маја Булајић, дипломирани библиотекар

  019/422-045 лок.103

  maja.bulajic@bibliotekazajecar.rs

  Снежана Вучковић, књижничар

  019/422-045 лок.106

  snezana.vuckovic@bibliotekazajecar.rs

  Славољуб Гацовић, дипломирани библиотекар саветник

  019/422-045 лок.104

  slavoljub.gacovic@bibliotekazajecar.rs

  Боривоје Ђорђевић, виши дипломирани библиотекар

  019/422-045 лок.104

  borivoje.djordjevic@bibliotekazajecar.rs

  Саша Јеленковић, уредник културно-образовних програма

  019/422-045 лок.103

  sasa.jelenkovic@bibliotekazajecar.rs

  Гордана Цановић, виши књижничар

  019/422-045 лок.105

  gordana.canovic@bibliotekazajecar.rs

  Виолета Станковић Анђелковић, виши дипломирани библиотекар

  019/422-045 лок.108 или 019/442-109

  violeta.stankovic@bibliotekazajecar.rs

  Дејана Јовић, књижничар,

  019/422-045 лок.107,

  dejan.jovic@bibliotekazajecar.rs

  Драгана Милкић, књижничар,

  019/429-450,

  dragana.milkic@bibliotekazajecar.rs

  Љубиша Божиновић, књижничар,

  019/429-450,

  ljubisa.bozinovic@bibliotekazajecar.rs

  Петар Ранчић, књижничар,

  019/422-045 лок.106,

  petar.rancic@bibliotekazajecar.rs

  Наташа Милисављевић, административни радник,

  019/422-045 лок.102,

  natasa.milisavljevic@bibliotekazajecar.rs

  Селена Лукић, шеф рачуноводства,

  019/422-045 лок.102,

  selena.lukic@bibliotekazajecar.rs

  Татјана Гојковић, курир-хигијеничар и манипулант, 019/422-045 лок.106

  Светлана Томић, курир-хигијеничар, 019/422-045 лок.106