ПИШИТЕ НАМ

КОНТАКТ ИНФО

Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар
Кумановска 2, 19000 Зајечар
тел. +381 (0)19 422-045
ПИБ: 100586921
ЈБКЈС: 08157
bibliotekazajecar.rs
office@bibliotekazajecar.rs

РАДНО ВРЕМЕ

Са корисницима Библиотека ради радним данима 800‒1930 и суботом 900‒1400.
Библиотека не ради недељом и у дане државних и верских празника у складу са одлуком Владе РС.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

КОНТАКТ ЛИСТА

Бобан Ђорђевић, дипломирани библиотекар саветник

019/442-111; 019/422-045; 019/442-110, лок.101

boban.djordjevic@bibliotekazajecar.rs

Снежана Никитовић Адамовић, дипломирани библиотекар

019/422-045 лок.106

snezana.nikitovic@bibliotekazajecar.rs

Маја Пајкић, библиотекар

019/422-045 лок.106

maja.pajkic@bibliotekazajecar.rs

Слађана Ђуров, виши књижничар

019/422-045 лок.106

sladjana.djurov@bibliotekazajecar.rs

Ивана Костић, књижничар

019/422-045 лок.106

ivana.kostic@bibliotekazajecar.rs

Сузана Маринковић, дипломирани библиотекар

019/422-045 лок.107

suzana.marinkovic@bibliotekazajecar.rs

Светлана Стојановић, књижничар

019/422-045 лок.107

svetlana.stojanovic@bibliotekazajecar.rs

Даниела Стојановић, књижничар

019/422-045 лок.107

daniela.stojanovic@bibliotekazajecar.rs

Снежана Минчић, самостални књижничар

019/422-045 лок.103

snezana.mincic@bibliotekazajecar.rs

Маја Булајић, дипломирани библиотекар

019/422-045 лок.103

maja.bulajic@bibliotekazajecar.rs

Снежана Вучковић, књижничар

019/422-045 лок.106

snezana.vuckovic@bibliotekazajecar.rs

Славољуб Гацовић, дипломирани библиотекар саветник

019/422-045 лок.104

slavoljub.gacovic@bibliotekazajecar.rs

Боривоје Ђорђевић, виши дипломирани библиотекар

019/422-045 лок.104

borivoje.djordjevic@bibliotekazajecar.rs

Саша Јеленковић, уредник културно-образовних програма

019/422-045 лок.103

sasa.jelenkovic@bibliotekazajecar.rs

Гордана Цановић, виши књижничар

019/422-045 лок.105

gordana.canovic@bibliotekazajecar.rs

Виолета Станковић Анђелковић, виши дипломирани библиотекар

019/422-045 лок.108 или 019/442-109

violeta.stankovic@bibliotekazajecar.rs

Дејана Јовић, књижничар,

019/422-045 лок.107,

dejan.jovic@bibliotekazajecar.rs

Драгана Милкић, књижничар,

019/429-450,

dragana.milkic@bibliotekazajecar.rs

Љубиша Божиновић, књижничар,

019/429-450,

ljubisa.bozinovic@bibliotekazajecar.rs

Петар Ранчић, књижничар,

019/422-045 лок.106,

petar.rancic@bibliotekazajecar.rs

Наташа Милисављевић, административни радник,

019/422-045 лок.102,

natasa.milisavljevic@bibliotekazajecar.rs

Селена Лукић, шеф рачуноводства,

019/422-045 лок.102,

selena.lukic@bibliotekazajecar.rs

Татјана Гојковић, курир-хигијеничар и манипулант, 019/422-045 лок.106

Светлана Томић, курир-хигијеничар, 019/422-045 лок.106