КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ ?

Кроз низ питања и одговора можете доћи до информација како постати члан Матичне библиотеке „Светозар Марковић“.

КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН?

Члан Библиотеке може бити сваки грађанин који се са дужном пажњом односи према књизи и Библиотеци.

Статус корисника стиче се учлањењем у Библиотеку.

ГДЕ СЕ ВРШИ УЧЛАЊИВАЊЕ?

Учлањивање у Матичну библиотеку „Светозар Марковић“ врши се на Позајмном одељењу за одрасле.

КО МОЖЕ ПОСТАТИ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ ?

Чланови Библиотеке могу бити сви држављани Републике Србије и страни држављани који поседују пасош.

КAKO СЕ ПОСТАЈЕ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ ?

Чланом Библиотеке постаје се уплатом чланарине и добијањем чланске карте, по утврђивању података о идентитету корисника. Корисник се опредељује за које време ће бити члан Библиотеке и у складу са тим уплаћује прописану чланарину за годину дана, шест месеци, месец дана или један дан.

Приликом уписа обавезно је показивање личне карте или друге личне исправе. Лица која нису пунолетна, то јест немају личну карту, уписују се уз присуство једног од родитеља који је обавезан да покаже личну карту.

КОЈЕ ВРСТЕ ЧЛАНСТВА ПОСТОЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ?

Чланство може бити плаћено или бесплатно и временски различито омеђено.

За плаћено чланство неопходно је платити цену чланарине, предвиђену Ценовником. Оно може бити индивидуално и колективно.

ШТА ЈЕ КОЛЕКТИВНО ЧЛАНСТВО ?

Колективно чланство подразумева учлањење група од најмање 10 корисника који се уписују преко школа, установа, предузећа или другог правног лица. Ово чланство подразумева плаћање ниже цене чланарине за појединце и чланарина се збирно уплаћује за читаву групу.

КО ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТНО ЧЛАНСТВО ?

Право на бесплатно чланство имају: деца предшколског узраста, деца без родитељског старања, ђаци прваци, незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, запослени у Библиотеци и чланови њихових породица, сарадници и дародавци.

ШТА ЈЕ ПОРОДИЧНО ЧЛАНСТВО ?

Породично чланство односи се на чланове једне уже породице – родитеље и децу. Уплаћује се један износ за све чланове породице и врши се на годишњем нивоу.