Библиотека данас

Матична библиотека „Светозар Марковић“ обавља матичне функције за све библиотеке са територије Зајечарског округа. Она је најстарија установа културе у Зајечару са традицијом дужом од једног и по века.

Библиотека се од 1960. године налази у центру града у згради у улици Кумановској бр. 2. Некада је то била приватна кућа познатог зајечарског трговца Марка Ц. Петковића Пловака. Изграђена је 1936. године и у потпуности је сачуван њен аутентичан изглед. Целину чине главна зграда и мања зграда у дворишту.

Кадар библиотеке чине 24 запослених међу којима је 20 стручних библиотечких радника и четири радника на небиблиотечким пословима.

Библиотека располаже богатим фондом са око 100.000 књига, преко 2.000 наслова периодике и богатим фондом некњижне грађе. Књижни фонд чини класична литература, дечја књига, страна књига, стручна литература, популарна белетристика, стара и ретка књига.

Осим фондова, корисницима је на располагању 50 читалачких места у Читалишту Библиотеке. По четири рачунара за кориснике налазе се у Читалишту и на Позајмном одељењу за децу.